Dalmatiek

Voor de diaken wordt een dalmatiek  met stola gemaakt.
Dit gewaad wordt qua stof passend gemaakt bij het kazuifel van de priester.